Høringssvar: Ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

0

Social- og Ældreministeriet har den 13. december 2021 sendt et udkast til lovforslag om ændring af retssikkerhedsloven (Skærpede krav til kommunalbestyrelsens opfølgning på Danmarkskortet m.v.) i høring.

Lovforslaget giver Justitia anledning til at fremkomme med en række bemærkninger.

Læs høringssvaret her

Share.

About Author

Vicedirektør / COO

Comments are closed.