Høringssvar: Forslag til ændring af bekendtgørelse om råd på det sociale område

0

Social- og Ældreministeriet har den 15. december 2021 sendt et forslag til ændring af bekendtgørelse om råd på det sociale område i høring (journalnummer 2021-6624). Forslaget indebærer bl.a. en række ændringer i Børnerådets udpegningsprocedure, kvalifikationskrav til medlemmer samt opgaver.

Det fremgår af høringsbrevet, at forslaget har baggrund i den politiske aftale om ’Børnene først’ fra maj 2021. I aftalen står der bl.a., at børnene skal have en stærkere stemme i den offentlige debat og i rådgivning af regering og Folketing. Det skal ske ved, at der etableres et nyt fast børne- og ungepanel i Børnerådet, og Børnerådet skal tilknyttes et repræsentantskab med repræsentation af De Anbragtes Vilkår, Danske Skoleelever og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF). Derudover skal Børnerådets sammensætning og opgaver nytænkes.

Justitia finder det positivt, at man ønsker at styrke børnenes stemme i den offentlige debat og i rådgivning af regering og Folketing.

Der er dog også nogle af forslagene, som giver anledning til betænkeligheder.

Hent høringssvaret

Share.

About Author

Vicedirektør / COO

Comments are closed.