Høringssvar: Fratagelse af fremmedkrigeres statsborgerskab

0

analyse-icon

Høringssvar – Fratagelse af fremmedkrigeres statsborgerskab

 

På baggrund af den kritisable korte høringsfrist har Justitia ikke haft mulighed for at udfærdige et mere grundigt høringssvar. Nærværende indeholder derfor ikke en egentlig juridisk analyse af lovforslagets forenelighed med grundloven og EMRK. Justitia har alene fokuseret mere overordnet på udvalgte retssikkerhedsmæssige betragtninger og anbefalinger.  

Læs høringssvaret her:

Høringssvar – Fratagelse af fremmedkrigeres statsborgerskab

Share.

About Author

Comments are closed.