Høringssvar: Initiativer mod fremmedkrigere og andre terrordømte

0
Hent høringssvar til forslag til lov om ændring af straffeloven (Initiativer mod fremmedkrigere og andre terrordømte) 

 

Lovforslaget indeholder en ny bestemmelse i straffeloven om forskellige former for forbud (opholdsforbud, boligforbud, besøgsforbud og kontaktforbud) til personer, der er dømt for terror
eller terrorrelaterede forbrydelser samt billigelse heraf. Derudover indeholder lovforslaget en skærpelse af strafferammen for terrorisme og terrorrelaterede forbrydelser, der dog efter Justitias
opfattelse ikke rejser retssikkerhedsmæssige problemstillinger. Justitias høringssvar angår derfor kun initiativerne vedrørende opholds- og kontaktforbud.

 

Læs høringssvaret her.

Share.

About Author

Comments are closed.