Høringssvar: Redegørelse til Folketinget om anvendelse af epidemiloven

0

analyse-iconANALYSE:

Høringssvar: Redegørelse til Folketinget om anvendelse af epidemiloven

 

Sundhedsministeriet har den 1. december 2021 sendt ministeriets redegørelse til Folketinget om anvendelse af epidemiloven i høring hos Justitia og en lang række andre organisationer m.v. Redegørelsen udspringer af en politisk aftale i forbindelse med vedtagelsen af den gældende epidemilov, og vil kunne danne grundlag for Folketingets Epidemiudvalgs videre drøftelser om behovet for en eventuel revision af loven. Justitia finder det yderst relevant, at der høstes erfaringer med anvendelsen af epidemiloven, mens denne stadig er aktuel, med henblik på at identificere mulige forbedringer af epidemihåndteringen til gavn for samfundet og den enkelte borger.

Læs hele høringssvaret her.

Share.

About Author

Comments are closed.