Høringssvar: Revision af logningsreglerne

0

analyse-iconHøringssvar:

Revision af logningsreglerne

De danske logningsregler har – som minimum – siden 2016 været i strid med EU-retten. Her fastslog EU-Domstolen, at nationale regler som de danske, der foreskriver generel og udifferentieret logning, er ulovlige og bl.a. strider mod privatlivets fred. I 2020 udtalte EU-Domstolen, at der undtagelsesvis og midlertidigt kan ske generel og udifferentieret logning, hvis et land står overfor en alvorlig trussel mod den nationale sikkerhed, der er reel og aktuel eller forudsigelig. I øvrige tilfælde kan der ske målrettet logning til bekæmpelse af som minimum grov kriminalitet. For en nærmere gennemgang af de nuværende logningsregler i lyset af EU-Domstolens praksis henvises til Justitias analyse ”Ulovlig logning – tid til en lovrevision”.

Justitia finder det positivt, at Justitsministeriet nu er i gang med den nødvendige lovrevision af logningsreglerne. Lovudkastet giver dog på en række punkter anledning til bekymring.

Læs høringssvaret her [PDF].

Share.

About Author

Comments are closed.