Høringssvar: “Ulovlig påvirkningsvirksomhed”

0

Justitsministeriet har sendt et udkast til “forslag til lov om ændring af straffeloven (ulovlig påvirkningsvirksomhed)” i høring.

Læs Justitias høringssvar her.

Lovens formål er at sikre et strafferetligt værn og tilvejebringe myndighederne en klar hjemmel til at bekæmpe påvirkningsvirksomhed. Lovudkastet skal bl.a. ses i lyset af mistanke om russisk påvirkningsvirksomhed i forbindelse med det amerikanske præsidentvalg d. 8. november 2016.

Det er Justitias opfattelse, at lovudkastet medfører en betænkelig og unødvendig vidtgående begrænsning af ytringsfriheden, der tilmed medfører en høj grad af retsusikkerhed. Som udgangspunkt bør der fortsat være forskel på indsamling og videregivelser af oplysninger og informationer til en fremmed efterretningstjeneste og den blotte deling af i øvrigt lovlige ytringer, uanset at disse hidrører fra en fremmed stat.

Justitia anbefaler derfor, at lovudkastet ændres således, at det alene er strafbart at hjælpe eller sætte en fremmed efterretningstjeneste i stand til at virke inden for den danske stats område ved at udøve påvirkningsvirksomhed, såfremt der er tale om aktiviteter udøvet på grov, systematisk og vedvarende vis ,og som kendeligt for den pågældende kan medføre skade for danske eller fremmede samfundsinteresser eller enkeltpersoners liv eller sikkerhed. Det kan eksempelvis være den situation, hvor en fysisk eller juridisk person mod vederlag fra en fremmed efterretningstjeneste opretter en lang række bots eller en ”troldefabrik”, der systematisk og målrettet publicerer propaganda rettet mod danske interesser. Derimod ville en sådan bestemmelse ikke ramme den almindelige bruger af sociale medier, der deler sådant indhold, uanset om vedkommende måtte finde det sandsynligt, at det delte indhold stammer fra en fremmed efterretningstjeneste.   

Spørgsmål til høringssvaret kan stilles direkte til Justitias direktør Jacob Mchangama på tlf.: +45 24 66 42 20.

 

Share.

About Author

Comments are closed.