Høringssvar: Vejledning til selvinkriminering

0

Ved mail af 2. august 20121 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, anmodet om Justitias bemærkninger til udkast til vejledning om selvinkriminering på konkurrencelovens område (herefter vejledningen).

Justitia finder helt overordnet, at udkastet til vejledning loyalt og fyldestgørende redegør for såvel virksomheders som enkeltpersoners retsstilling for så vidt angår det EU retlige forbud mod selvinkriminering for virksomheder, jf. konkurrencelovens § 17b og retssikkerhedslovens § 10 for så vidt angår enkeltpersoner, således som disse bestemmelser skal anvendes ved afgrænsningen af virksomheders og enkeltpersoners oplysningspligt i konkurrencesager.

Læs høringssvaret her.

Share.

About Author

Comments are closed.