Høringssvar:”Lovforslag om maskeringsforbud”

0

Regeringens har sendt udkast til forslag om lov om ændring af straffeloven (Tildækningsforbud) i høring.

Justitia bemærker bl.a., at borgere i et frit demokrati til enhver tid må kunne tåle ytringer, herunder beklædningsgenstande og andre symboler, som også går majoriteten imod. Der bør derfor foreligge tungtvejende grunde for at gribe ind i grundlæggende frihedsrettigheder som ytrings- og religionsfriheden.

Justitia bemærker derfor, at der ved nærværende lovforslag ikke foreligger så tungtvejende begrundelser, som kan legitimere et så intensivt indgreb i ytrings- og religionsfriheden, som et tildækningsforbud udgør, selvom Justitia anerkender, at lovforslaget juridisk er foreneligt med Danmarks nationale og internationale menneskeretsforpligtelser. Lovforslaget kan, efter Justitias opfattelse, således danne præcedens for, at indgreb i grundlæggende frihedsrettigheder i fremtiden vil bygge på vagere argumenter og begrundelser.

Herudover bemærker Justitia, at lovforslaget på baggrund af dets upræcise formuleringer af bl.a. ”anerkendelsesværdige formål” og vide skønsvurderinger vil ramme både bredere end hensigten og vilkårligt i forhold til, hvordan den enkelte politibetjent vurderer den pågældende situation. På samme vis er lovforslaget, efter Justitias vurdering, problematisk, da der åbnes op for en vis grad af forskelsbehandling, eftersom lovforslaget i en vis udstrækning giver mulighed for en lempeligere fortolkning, når der ikke er tale om en konkret religiøs sammenhæng.

Spørgsmål til høringssvaret kan stilles direkte til direktør Jacob Mchangama på tlf.: 24664220 eller det amerikanske nummer: +1(929)217-6826. Det skal bemærkes, at Jacob er i New York, og der vil derfor være tidsforskel.

Se justitias høringssvar

Share.

About Author

Comments are closed.