Høringssvar til betænkning om inkorporering af menneskerettighedskonventioner

0

Det af regeringen nedsatte Udvalg for inkorporering mm på området for menneskerettigheder har afgivet deres betænkning nr. 1546/2014, hvor de fremsætter anbefalinger til og vurderinger af, hvorvidt Danmark bør inkorporere flere FN menneskerettighedskonventioner i dansk ret samt give individuel klageadgang til komiteerne. Justitia har i dag afgivet høringssvar.

Se udvalgets betænkning her

Se Justitias Høringssvar her

Share.

About Author

Comments are closed.