Høringssvar til Straffelovrådets udtalelse vedr. blasfemi

0

Straffelovrådet har i Betænkning nr. 1548 afgivet udtalelse om ophævelse af straffelovens § 140 og de retlige konsekvenser, en sådan ophævelse vil medføre. Straffelovrådets udtalelse indeholder ikke en endelig stillingtagen til spørgsmålet om, hvorvidt straffelovens § 140 bør afskaffes men inddrager både forhold, der taler for og imod en afskaffelse.

Justitia har fremsendt høringssvar, som indeholder først en redegørelse for dansk retspraksis efter straffelovens § 140, derefter en redegørelse for blasfemibestemmelsen set i internationalt perspektiv og afslutningsvist en behandling af Straffelovrådets udtalelse samt fremsættelse af anbefalinger.  For en mere detaljeret gennemgang af spørgsmålet om ophævelse af straffelovens § 140 henvises til direktør Jacob Mchangamas forskningsartikel ”Konsekvenser ved ophævelse af blasfemiparagraffen” i Tidsskrift for Kriminalret, 2014.953 (december 2014).

Læs høringssvaret her

Share.

About Author

Comments are closed.