Justitia Akademi – ansøg inden 1. december

0

Se video med akademichef Morten E. G. Jørgensen, som fortæller om hvad de studerende kan forvente af forårssemesteret på Justitia Akademi.

WEEKEND 1 – RETSSTATENS FUNDAMENT – 2.-3. FEBRUAR 2019
Første weekend handler om retsstatens fundament. Både i forhold til den retlige ramme og det praktiske retsliv, men også den mere filosofiske og idehistoriske baggrund. Ydermere perspektiveres til lande uden en retsorden og afsluttes med en decideret politisk debat om behovet for en ny grundlov.
WEEKEND 2 – RETSSIKKERHEDSASPEKTER I DANSK RET – 2.-3. MARTS 2019
På weekend 2 er der fokus på aspekter af retssikkerhed, når der dykkes ned i to specifikke retsområder, nemlig udlændingeret og strafferet. I løbet af weekenden sættes et kritisk lys på udviklingen inden for retssikkerhed igennem oplægsholdere og debattører, der både har et stærkt juridisk og en mere praktisk eller politisk indsigt.
WEEKEND 3 -TERRORBEKÆMPELSE I INDLAD OG UDLAND – 6.-7. APRIL 2019
På weekend tre er der fokus på terrorbekæmpelse i både indland og udland. Terrorbekæmpelse rejser en række retssikkerhedsmæssige spørgsmål og overvejelser, ligesom dansk deltagelse i internationale missioner gør det. Igennem både juridiske oplæg og indspark fra virkeligheden sætter vi fokus på disse spørgsmål og grundlæggende dilemmaer
Se det fulde program her og læs om optagelse.
Share.

About Author

Comments are closed.