JUSTITIA BRIEF: FEs overvågning af danskere i udlandet uden retskendelse

3

Analysen indeholder en kort og overordnet diskussion af regeringens forslag om at give Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) adgang til at overvåge danske borgere i udlandet uden forudgående retskendelse (”FE-forslaget”). I sin nuværende form indeholder FE-forslaget en alt for bred og upræcis adgang til at foretage indgreb i danske borgeres fortrolige kommunikation uden nævneværdige retssikkerhedsgarantier eller ekstern kontrol. Forslaget vil ikke alene give FE mere vidtgående beføjelser end dets amerikanske og britiske søstertjenester (herunder NSA og GCHQ), men også kunne komme i konflikt med den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK). Da forslaget endvidere lægger op til, at der foretages indgreb i danske borgeres rettigheder udenom domstolene, stemmer det også dårligt overens med grundlæggende principper om magtens tredeling. På den baggrund anbefales det, at FE-Forslaget:

A) præciseres i forhold til mistankegrundlaget, samt de grunde der kan begrunde overvågning.

B) giver en overordnet indikation af hvilke former for tvangsindgreb, FE-Forslaget giver hjemmel til at foretage.

C) tilføjes et krav om forudgående retskendelse. Indgrebet bør ikke have hjemmel i retsplejeloven, og det behøver derfor ikke opfylde alle betingelserne heri.

 

Læs analysen her

Share.

About Author