Justitia vil løfte usynlige udsattes retsstilling

0

I et nyt treårigt projekt vil tænketanken Justitia arbejde for at styrke retsstillingen for udsatte grupper, som nedprioriteres politisk og har svært ved at trænge igennem i den offentlige debat.

Manglende retssikkerhed og respekt for grundlæggende rettigheder rammer i særlig grad samfundets udsatte grupper, der på grund af dårlig økonomi, sygdom, handicap, familiesituation, misbrug, hjemløshed, udnyttelse eller lignende er mere afhængige af det offentlige system end andre borgere. Det gælder også i form af afgørelser, der ikke blot har betydning for de pågældendes livskvalitet og fremtidsmuligheder, men også kan indebære sanktioner og tvangsmæssige foranstaltninger.

Der er imidlertid stor forskel på, i hvilket omfang udsatte gruppers retssikkerhedsmæssige udfordringer giver anledning til offentlig debat og politisk bevågenhed. Det er Justitias ambition at hjælpe netop de udsatte grupper, som har svært ved selv at komme til orde.

”Justitia vil finde og hjælpe de udsatte borgere, der i særlig grad lider under manglende retssikkerhed og respekt for deres rettigheder, og som samtidig har en svag stemme, fordi der ikke er tilstrækkelig fokus på dem og deres udfordringer i den offentlige og politiske debat,” siger Justitias vicedirektør og leder af projektet om usynlige udsatte Birgitte Arent Eiriksson.

Den første opgave er at identificere de udsatte grupper, som ikke har en stemme i den offentlige debat og ikke prioriteres i det politiske system. Projektet vil derfor kortlægge de udsatte grupper i Danmark og deres organisationer. I denne proces vil vi række ud til både interesseorganisationer, de akademiske og faglige miljøer samt relevante myndigheder. Det er vores forhåbning, at vi kan bygge videre på eksisterende viden og erfaringer, men samtidig lægge brikkerne på en ny måde, som giver et anderledes blik for de problemstillinger og udfordringer, som optræder og går på tværs af udsatte grupper.

”Når vi ved, hvilke udsatte grupper, som er usynlige og har svært at løfte deres problemer, kan vi begynde at hjælpe mere direkte. Vi vil gennem juridiske analyser om deres retssikkerhed og rettigheder komme med konkrete forslag til, hvordan problemerne kan afhjælpes, så de udsatte borgeres retsstilling kan forbedres. Samtidig vil vi styrke de udsattes gruppers organisering og stemme gennem oprettelse af ressourcegrupper, der afspejler ligheder og problemstillinger på tværs af grupperne. Her kan interesseorganisationer og udsatte borgere – med støtte fra Justitia – få mulighed for at løfte deres dagsordener i fællesskab,” siger Birgitte Arent Eiriksson.

Analysernes forslag om konkrete forbedringer af de udsatte gruppers retssikkerhed og rettigheder vil kunne afhjælpe og forebygge følgevirkningerne af forskellige former for social udsathed. Det er dog tillige et mål at forbedre de pågældendes livssituation og i sidste ende hjælpe flere ud af deres udsathed.

I forbindelse med projektet har Justitia oprettet en postkasse, hvor der meget gerne modtages viden og erfaringer med usynligt udsatte grupper. Det kan både være i form af førstehåndsberetninger, forskningsprojekter, ideer, artikler eller andet, som kan være med til at sikre, at vi kan kortlægge de usynlige udsatte grupper. Relevant information kan sendes til usynlige-udsatte@justitia-int.org.

Eventuelle spørgsmål og kommentarer kan sendes til Justitias vicedirektør Birgitte Arent Eiriksson (birgitte@justitia-int.org og 30868497)

Projektet er støttet af Oak Foundation Denmark.

Share.

About Author

Vicedirektør / COO

Comments are closed.