Jyllands-Posten: Skal en tilståelse give kriminelle rabatter? Udvalg åbner principiel debat om domstole

0

Skal man kunne få en strafrabat for at tilstå?

Rørdam-udvalget er nu kommet med sine længe ventede tiltag, der kan give et slankere og mere effektivt domstolssystem. Udvalget lægger bl.a. op til, at tiltalte i straffesager kan få strafrabat, fodlænke fremfor fængsel eller en plet på straffeattesten, som forsvinder efter den halve tid, hvis bare de tilstår forbrydelsen.

Ifølge Domsstolsstyrelsens opgørelser er antallet af tilståelsesager i perioden fra 2001 til 2021 faldet fra 14.709 til 5.027 årligt. Så der er fin ræson i at se på, hvordan den udvikling kan vendes. På den baggrund er der flere positive elementer i de forslag, som Rørdam-udvalget nu har lagt på bordet, heriblandt at skrive i lovbemærkningerne, at en tilståelse skal give strafrabat.

”Det sker allerede i praksis i dag, og det vil kun være fair, hvis vi får en mere ensartet ordning. I dag kan det ikke afvises, at spørgsmålet om strafrabat bliver behandlet forskelligt, alt afhængigt af hvilken politikreds du befinder dig i, og hvilken dommer som sidder med sagen. Strafrabatten skal være inden for rimelighedens grænser. Hvis der kommer meget store rabatter, så risikerer man, at der er nogle, som kommer med en falsk tilståelse for at få rabatten,” siger Justitias direktør Birgitte Arent Eiriksson om udvalgets forslag og kalder det afgørende, som udvalget også lægger op til, at det er retten, som vurderer tilståelsen.

Læs også Justitias indlæg i Altinget, som præsenterer en række andre tiltag og overvejelser, som kan gøre domstolssystemet mere smidigt.

Læs artiklen i Jyllands-Posten.

 

Share.

About Author

Vicedirektør / COO

Comments are closed.