Analyse: “Københavns politi har oprettet visitationszoner i strid med politiloven”

0

Politidirektøren i København har truffet en række beslutninger om at indføre visitationszone i hele kommuner, samt Københavns politikreds på nær enkelte kommuner. På baggrund af det tilgængelige materiale fra Københavns Politi må det konkluderes, at disse beslutninger er i strid med Politilovens § 6. I henhold til denne lovs forarbejder skal visitationszoner som udgangspunkt indføres i bestemt afgrænsede områder, og kan ikke omfatte hele politikredse eller kommuner. Politidirektøren bør ophæve beslutningerne om indførelse af visitationszoner, som afgrænses af kommuner eller politikredse, og sikre, at eventuelle fremtidige visitationszoner holder sig indenfor rammerne af Politilovens § 6.

Læs analysen

Share.

About Author

Comments are closed.