Konference: “OffDig 2019”

0

Den 13. – 14. marts 2019

Musikhuset Aarhus
Thomas Jensens Allé 2
8000 Aarhus C

DANSK IT byder velkommen til to spændende dage i Aarhus med højt fagligt indhold, networking og erfaringsudveksling. Med mere end 1500 deltagere er ‘Offentlig digitalisering’ den største danske konference, der stiller skarpt på digitaliseringen af den offentlige sektor.

Justitias vicedirektør Birgitte Arent Eiriksson deltager i paneldebat:

HVORDAN SKABER VI TILLID TIL DET OFFENTLIGE?

d. 13. marts kl 13:40 på “Bagscenen” 

I januar 2018 indgik regeringen og samtlige af Folketingets partier en aftale, der skal gøre ny lovgivning digitaliseringsklar. Men hvad betyder det egentligt, at lovgivning er digitaliseringsklar, og hvilke udfordringer rummer det?

Meget lovgivning er i dag baseret på skønsmæssige vurderinger. Det giver mulighed for at lave en helhedsvurdering, hvor der kan inddrages forhold i den konkrete situation. Men det kan også være vanskeligt at administrere, og kan føre til uensartet praksis på tværs af forvaltningerne. Hvordan kan den digitaliseringsklar lovgivning bidrage til at borgeren får en ensartet oplevelse i mødet med det offentlige?

– En af de store udfordringer er selvfølgelig at finde ud af, hvornår det er nødvendigt at have et skøn, hvornår det er hensigtsmæssigt, og hvornår kan man undvære skøn. Det er tanken at i det omfang, at man undgår skøn i lovgivningen, skal man gøre det, fordi at man så kan automatisere mere. Automatiseringen kræver, at lovgiverne får lagt det rette retssikkerhedsmæssige snit.

Ovenstående udtalte Innovationsminister Sophie Løhde i sommeren 2018 til DANSK IT. Men hvor ligger det retssikkerhedsmæssige snit når vi taler sager der omhandler ægte mennesker af kød og blod? I denne debat vil vi gerne væk fra de politiske skåltaler og digitale kørekort, så vi kan dykke ned i materien på hvilke virkelig konsekvenser den digitaliseringsklar lovgivning får for den enkelte borger, og for administrationen af de tusindvis af sager som kører igennem det offentlige system hvert år.

Deltagere i panelet:
  • Rikke Hougaard Zeberg, direktør, Digitaliseringsstyrelsen
  • Hanne Marie Motzfeldt, lektor, KU
  • Birgitte Arent Eiriksson, vicedirektør, Justitia
  • Ejvind Jørgensen, DANSK IT’s Udvalg for it i den offentlige sektor

Læs mere om konferencen og køb billet. 

Share.

About Author

Vicedirektør / COO

Comments are closed.