Konference om tvangsanbringelser

0

INGEN PLADSER

Skriv til info@justitia-int.org for at komme på venteliste. Skriv konference i emnefeltet

  • Tid: 17. december 2019, kl. 13.00 til 16:30
  • Sted: Fællessalen, Christiansborg

Tvangsmæssig adskillelse af børn fra deres forældre må anses for at være en af de mest indgribende afgørelser, man kan opleve som borger. Derfor er det helt afgørende, at processen er omgivet af den højst tænkelige grad af retssikkerhed, og at der ydes den fornødne støtte til forældre og børn. Der er dog en række udfordringer ved det nuværende system.

D. 17. december afholder Justitia i samarbejde med MF Torsten Gejl (ALT) en konference, som skal belyse udfordringerne på tvangsanbringelsesområdet. Konferencen byder på indlæg fra bl.a. Ingeborg Gade, direktør i Ankestyrelsen, byretsdommer Gerd Sinding, Frederiksberg Ret, Grete Bøegh Svendsen, institutionsleder ved Børne- og Familiehuset i Københavns Kommune, advokat Thorbjørn Thomsen, partner Advodan Roskilde, Justitias vicedirektør Birgitte Arent Eiriksson og social- og indenrigsminister Astrid Krag. Eftermiddagen afsluttes med en politisk paneldebat med bl.a. Torsten Gejl (ALT), Trine Torp (SF), Camilla Fabricius (S), Karina Adsbøl (DF) samt Brigitte Klintskov Jerkel (K).

Deltagelse ved konferencen er gratis. Du kan tilmelde dig her.

Ved overbookning forbeholder vi os ret til at fordele pladserne med henblik på at sikre en bred sammensætning.

Foreløbigt program:

13.00-13.05: Velkomst ved vært MF Torsten Gejl (ALT)
13.05-13.30: Oplæg ved Birgitte Arent Eiriksson, vicedirektør i Justitia: Præsentation af dagens program og oplæg om de retssikkerhedsmæssige udfordringer på området
13.30-13.50: Oplæg ved Ingeborg Gade, direktør i Ankestyrelsen: Ankestyrelsens rolle og undersøgelser på tvangsanbringelsesområdet
13.50-14.10: Oplæg ved Grete Bøegh Svendsen, institutionsleder ved Børne- og Familiehuset i Københavns Kommune, Arild: Er tidligere indsats vejen frem?
14.10-14.30: Pause
14.30-14.50: Oplæg ved byretsdommer Gerd Sinding, Frederiksberg Ret: Dommerens rolle i tvangsanbringelsessager
14.50-15.10: Advokat Thorbjørn Thomsen, partner Advodan Roskilde: Hvor går det galt i praksis?
15.10-15.30: Oplæg ved social- og indenrigsminister Astrid Krag
15.30-16.20: Politisk paneldebat med række socialordførere, herunder:

  • Torsten Gejl, socialordfører (ALT)
  • Trine Torp, socialordfører (SF)
  • Camilla Fabricius, socialordfører (S)
  • Karina Adsbøl, socialordfører (DF)
  • Brigitte Klintskov Jerkel (K)
16.20-16.30: Afrunding ved Birgitte Arent Eiriksson, vicedirektør i Justitia
Share.

About Author

Vicedirektør / COO

Comments are closed.