Konkurrencelovens tvangsindgreb

0

I Erhvervsjuridisk Tidsskrift. Nr. 3 2010.

Konkurrencestyrelsens kontrolundersøgelser af danske virksomheder foregår på et grundlag, der rejser berettiget tvivl om, hvorvidt kontrolundersøgelserne overholder den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK’s) krav om, at retskendelser skal være præcise og ransagninger proportionale.

I denne artikel, bragt i Erhvervsjuridisk Tidsskrift, konkluderer Jacob Mchangama at Konkurrencestyrelsens beslutninger om at indlede kontrolundersøgelser af danske virksomheder ofte er udformet i et vagt, upræcist og generelt sprog, der åbner op for misbrug og fiskeekspeditioner. Konkurrencestyrelsens praksis rejser væsentlige spørgsmål i forhold til efterlevelsen af de retssikkerhedsmæssige krav om fornøden begrundelse og præcision, som følger af EMRK artikel 8, jf. EMD’s retspraksis samt i forhold til retssikkerhedslovens proportionalitetskrav.

Læs essay

Share.

About Author

Comments are closed.