Kursus:”Innovation og entreprenørskab inden for skatte- og afgiftsret”

0

Justitia medvirker på et nyoprettet og nytænkende kursusfag på den juridiske kandidatuddannelse på Københavns Universitet. Kursusfaget hedder Innovation og entreprenørskab inden for skatte- og afgiftsret, og formålet er, at den studerende skal lære at tænke innovativt og entreprenøragtigt i tillæg til sine juridiske kompetencer. Innovation og entreprenørskab skal forstås i bredeste forstand som det at skabe værdi for andre, f.eks. økonomisk, social, kulturel eller samfundsmæssig værdiskabelse. Tværfaglighed er også innovation. Den studerende skal således med udgangspunkt i skatte- og afgiftsretten vælge en tværfaglig problemstilling, som den studerende skal analysere nærmere for afslutningsvis at aflevere en artikel på ca. 25 sider. Mette Juul fra Justitia vil fungere som vejleder på kurset. Det bliver hendes opgave at bistå de studerende i deres valg af tværfagligt emne, ligesom hun skal vejlede dem i juridisk begrebsanvendelse, juridisk informationssøgning og juridisk argumentation samt i strukturering af en længere artikel.

Kurset har første undervisningsdag den 6. september, og det udbydes både i efterårs- og forårssemesteret. Kurset kan tillige tages som enkeltfagskursus efter de for Københavns Universitet gældende tilmeldings- og betalingsbetingelser. 

Share.

About Author

Comments are closed.