Analyse: “Lever Danmark op til egne målsætninger om at styrke menneskerettighederne?”

0

FN Menneskerettighedsrådets opgave er at fremme overholdelsen og respekten af universelle menneskerettigheder og fundamentale frihedsrettigheder blandt de 192 FN-stater. Det gøres bl.a. gennem de såkaldte “Universal Periodic Reviews” (UPR), hvor medlemslandene rapporterer om overholdelsen af menneskerettigheder samt giver kritik og fremsætter anbefalinger til øvrige landes overholdelse af menneskerettigheder. For at afdække den rolle Danmark spiller i indsatsen for at fremme overholdelsen af menneskerettigheder, har CEPOS i et nyt notat gennemgået de udtalelser og anbefalinger og dermed kritik, landene hver især har fremsat i UPR-processen.

“Hvis UPR-processen og Menneskerettighedsrådet skal have nogen form for gennemslagskraft, er det afgørende, at de vestlige lande – herunder Danmark – tør fremsætte kritik af en række af de medlemslande, vi gentagne gange har set overtræde helt basale menneskerettigheder så som ytrings-, forsamlings- og foreningsfriheden. Af regeringsgrundlaget for 2011 fremgår det klart og tydeligt, at Danmark skal stå i front og “turde kritisere alle, der groft krænker menneskerettighederne”. Men selvom det er regeringens målsætning, er spørgsmålet, om vi rent faktisk gør det, eller om der er andre interesser på spil”, siger chefjurist Jacob Mchangama, CEPOS.

“Gennemgangen af den kritik eller nærmere mangel på samme, Danmark har fremsat, viser desværre, at Danmark indtager en langt mere passiv og vag rolle end mange andre vestlige lande som f.eks. Sverige, Norge, Holland og Canada, og ikke mindst i forhold til, hvad man bør forvente af et demokratisk, liberalt og frit land som Danmark. Andre vestlige lande er langt mere aktive i forhold til at fremsætte kritik af særligt traditionelle diktaturstater så som Nordkorea og Cubas overholdelse af deres menneskerettighedsforpligtelser end Danmark. Eksempelvis kommer både Norge og Canada med 4 gange så mange anbefalinger end Danmark. Og hvis man ser på kvaliteten af anbefalingerne og ikke bare mængden, så er Danmark også langt mere vag”, siger chefjurist Jacob Mchangama.

“I udtalelserne har Danmark bl.a. helt udeladt kritik af lande som Algeriet, Cuba og Nordkorea, på trods af disse landes ofte grove og systematiske menneskerettighedskrænkelser. På samme måde er den kritik og de anbefalinger, Danmark har anført i forhold til lande som Rusland og Saudi Arabien ofte tandløs. I stedet for at kritisere landene for grove og systematiske menneskerettighedskrænkelser, har Danmark valgt en mere tilbageholdende linje med mild kritik på få områder”, siger chefjurist Jacob Mchangama.

“Hvis Danmark og regeringen reelt ønsker at styrke de universelle menneskerettigheder og leve op til deres egen målsætning, er det ikke godt nok at trække følehornene til sig af hensyn til diplomatiske, udenrigspolitiske og økonomiske hensyn. Tværtimod må Danmark gå forrest og aktivt bruge UPR-processen til at sætte fokus på andre landes systematiske krænkelser af menneskerettigheder”, foreslår chefjurist Jacob Mchangama, CEPOS.

 

Læs analysen

Share.

About Author

Comments are closed.