Analyse: “Logningsbekendtgørelsen er en fiasko”

0

Udover at resultere i massiv digital overvågning af borgerne har logningsbekendtgørelsen, med ganske få undtagelser, været ineffektiv. Formålet med bekendtgørelsen var ellers at bekæmpe terror.

Desuden stiller de retssikkerhedsmæssige problemer forbundet med bekendtgørelsen spørgsmålstegn ved, om den er forenelig med den Europæiske Menneskerettighedskonventions beskyttelse af privatlivet. Implementeringen af bekendtgørelsen har indtil videre kostet telekommunikationsbranchen omkring 300 mio. kr.

“Logningsbekendtgørelsen har i bedste fald haft en meget begrænset indvirkning på terrorbekæmpelsen i Danmark. Dette står i misforhold med den omfattende registrering af persondata og de høje omkostninger forbundet med ordningens oprettelse samt administration,” siger chefjurist i CEPOS Jacob Mchangama.

Logningsbekendtgørelsen, der trådte i kraft i 2007, implementerer EU’s logningsdirektiv i dansk ret, og er en del af regeringens terrorpakke. Med bekendtgørelsen blev telebranchen forpligtet til at registrere og gemme oplysninger om privatpersoners telefon- og sms-samtaler samt internettrafik i et år.

Siden bekendtgørelsen trådte i kraft, er der foretaget milliarder af registreringer af ganske almindelige lovlydige borgere. Samtidig er telekommunikationsbranchen blevet pålagt omkostninger for et trecifret millionbeløb, uden at dette tilsyneladende har styrket terrorbekæmpelsen i Danmark.

“Bekendtgørelsen bør suspenderes med henblik på en retssikkerhedsmæssig revidering, som led i regeringens bebudede eftersyn af terrorpakkerne I og II i det nye Folketingsår. Endvidere bør den danske regering tage initiativ til, at også det bagvedliggende EU-direktiv ændres, så overvågningen målrettes mod alvorlig kriminalitet og ikke omfatter almindelige borgere,” siger chefjurist i CEPOS, Jacob Mchangama.

Logningsdirektivet har været genstand for megen diskussion i andre EU-lande. I Sverige har man eksempelvis udskudt implementeringen af logningsdirektivet med henvisning til de komplicerede og principielle spørgsmål, som Direktivet rejser. I Tyskland er implementeringen af Direktivet blevet erklæret forfatningsstridigt af forfatningsdomstolen.

Læs analyse

Share.

About Author

Comments are closed.