Ritzau – Mansour-dom: Landsretten skaber uklarhed om ytringsfrihedens grænser

0

”Landsrettens præmisser indeholder kun en meget kort og overfladisk diskussion af hensynet til ytringsfriheden. Det står i stærk kontrast til en dom, som den norske pendant til Landsretten afsagde i sidste uge i en lignende sag, hvor en radikal islamist blev frifundet for lignende udtaleser på Facebook. Her gik de norske domstole ind i en langt grundigere analyse af, hvordan man skal fortolke strafferetlige bestemmelser, der kriminaliserer ytringer, og tillagde i det hele taget ytringsfriheden langt tungere vægt, end hvad vi ser i det danske retssystem. Det havde været nyttigt, om Landsretten i højere grad havde trukket skellet op mellem lovlige og ulovlige ytringer”, siger direktør Jacob Mchangama til Ritzau efter Landsrettens afgørelse i dag.

Share.

About Author

Comments are closed.