Nyt dataetisk værktøj: Få styr på dataetikken, når du samkører data

0

Dataetisk Råd har netop offentliggjort et nyt værktøj til brug for offentlige myndigheder, der vil samkøre data, herunder til brug af nye teknologier. Justitia bakker op om værktøjet og er rigtig glade for, at vicedirektør Birgitte Arent Eiriksson har haft mulighed for at lede den arbejdsgruppe, der har stået for det forberedende arbejde.

Deling af data i den offentlige forvaltning er blevet et grundvilkår for en velfungerende offentlig sektor, og myndighederne benytter sig i stigende omfang også af samkøring af borgernes data. Men der knytter sig en række dataetiske overvejelser til datasamkøringen, som bl.a. har at gøre med, hvordan vi sikrerborgerens retssikkerhed og respekten for grundlæggende rettigheder. Det gælder ikke mindst, når myndighederne anvender kunstig intelligens til at overvåge og kontrollere borgere eller til helt eller delvist at træffe afgørelser med retsvirkning for borgerne.

Det dataetiske værktøj indeholder to elementer: 1) Et vurderingsskema, som alle offentlige myndigheder bør bruge, når de planlægger datasamkøring, og 2) en konsekvensanalyse, der bør anvendes, hvis vurderingsskemaet viser, at der er grund til dataetiske betænkeligheder.

Læs mere og se værktøjet på Dataetisk Råds hjemmeside.

 

Share.

About Author

Vicedirektør / COO

Comments are closed.