Offentlighedsloven: Åbenhed hos befolkningen, ikke i forvaltningen

0

CEPOS har i et nyt notat set på, hvorvidt indskrænkningerne af offentlighedens muligheder for at få indsigt i de politiske beslutningsprocesser i  forslaget til den nye offentlighedslov  er forenelig med de krav, politikerne stiller til åbenhed hos virksomheder og private.

”Retten til aktindsigt er vital for pressens rolle som offentlighedens vagthund og evne til at afsløre, hvorvidt der fra myndighedernes side sker ulovligheder eller andet misbrug. Det er derfor problematisk i et demokrati som det danske, at man med lovforslaget og særligt bestemmelserne §§ 22, 24 og 27 vil udelukke offentligheden fra at få indsigt i  bl.a. kalendere, interne notater mm., som ellers har haft stor betydning for en række af de sager, vi i dag ser afsløret. Indskrænkningerne af aktindsigtsmulighederne vil således resultere i en øget lukkethed omkring de politiske processer og ikke mindst manglende kontrol heraf”, siger chefjurist Jacob Mchangama, CEPOS.

”Den indskrænkning af åbenhed, som lovforslaget lægger op til hos landets magthavere står i skarp kontrast til et betydeligt antal af lovforslag, som Folketinget har vedtaget, der søger at påbyde virksomheder og borgere krav om øget åbenhed. Fra Folketingsåret 2009-2010 og frem til i dag, er der fremsat 11 lovforslag, der pålægger private og/eller virksomheder kontrol, som følge af ønsket om øget åbenhed”, siger chefjurist Jacob Mchangama, CEPOS.

Da regeringen fremsatte et lovforslag om åbne skattelister udtalte skatteminister Holger K. Nielsen således, at:
”Omvendt mener vi i regeringen, at det er helt rimeligt, at offentligheden kan kigge selskaberne i kortene – og vi har svært ved at se, at det kan være et problem for selskaberne. Medmindre de faktisk har noget at skjule”

”På den ene side mener politikerne åbenbart, at myndighederne ikke kan have tillid til befolkningen og dermed har behov for øgede kontrolmuligheder og åbenhed. Mens de på den anden side med den nye offentlighedslov giver indtryk af, at befolkningen bør have tillid til det, magthaverne foretager sig på Christiansborg. En sådan informationsasymmetri mellem magthavere og borgere er uforenelig med et frit og åbent demokrati” siger chefjurist Jacob Mchangama, CEPOS.

”Det anbefales derfor, at særligt offentlighedslovens bestemmelser §§ 22, 24 og 27 ændres således, at der skabes den nødvendige åbenhed i forvaltningsniveauet, som giver borgere og offentligheden mulighed for at kontrollere det grundlag, som regeringen og Folketinget træffer beslutninger på, på samme vis som regeringen kræver øget åbenhed i forhold til virksomheder og private. Og det kræver, at § 22 udgår, så der igen bliver fuld indsigt i kalendere, at § 24 indskrænkes således, at der kun sager, hvor ministeren har et konkret behov for rådgivning kan undtages, og at § 27, nr. 2 udgår”, foreslår chefjurist Jacob Mchangama, CEPOS.

Læs analysen

Share.

About Author

Comments are closed.