Oplæg fra konferencen om borgernes møde med det offentlige i civile retssager

0

 

 

 

Se slides

Det offentliges retssagsførelse i dag, krav om saglig procesførelse og tilsyn med det offentlige som procespart

v/ Frederik Waage, dr.jur. forskningsleder på Syddansk Universitet

Ombudsmandsinstitutionens rolle ved retssager mellem myndighed og borger. Kan der skabes mere retssikkerhed for borgerne?

v/ Niels Fenger, Folketingets Ombudsmand, professor, dr. Jur.

 

Se slides

Borgerens udfordringer i den danske retshjælpsmodel (retshjælp, retshjælpsforsikring og fri proces) og Udfordringer for mindre erhvervsvirksomheder

v/ Birgitte Arent Eiriksson, vicedirektør i Justitia, advokat og Henrik Rothe, projektleder i Justitia, fhv. retspræsident ved Sø- og Handelsretten

 

Se slides

Retssager mod det offentlige i praksis

v/ formand for Retsudvalget Preben Bang Henriksen (V)

 

Se slides

 

Den norske repræsentationsordning ved domstolene

v/ Sven Ole Fagernæs, tidligere regjeringsadvokat

 

Se slides

 

Den svenske repræsentationsordning ved domstolene

v / Göran Lambertz, fhv. justitiekansler og fhv. medlem af justitieråd i Högsta domstolen.

Domstolskontrol i sager mod det offentlige, forhandlingsprincippet, opfattelsen af forholdet mellem myndighed og borger set fra dommerens perspektiv

v/ højesteretsdommer, dr.jur. Jens Peter Christensen

Share.

About Author

Vicedirektør / COO

Comments are closed.