Samråd: Tvangsanbringelser og bortadoptioner af udsatte børn

0

Tvangsanbragte børns vilkår kommer til at blive et af efterårets store emner. Statsministeren varslede i sin nytårstale en “Barnets Lov” der blandt andet skal føre til flere og tidligere tvangsanbringelser og bortadoptioner af udsatte børn. På baggrund af statsminister Mette Frederiksens Nytårstale har en række socialordførere indkaldt hende til samråd. Social- og indenrigsminister Astrid Kragh mødte i statsministerens sted til samrådet, der kan ses på Folketingets tv.

Til samrådet dukkede Justitias rapport om tvangsanbringelser op flere gange. Den dokumenterer en lang række mangler i beslutningsprocessen, hvor det halter med kvaliteten i mange led. Hvis flere børn skal anbringes eller adopteres er det uhyre vigtigt, at processen er omgærdet af den højest tænkelige grad af retssikkerhed for både børn og forældre. Og at begge parter får en betryggende inddragelse, så sagen kan blive fuldt ud oplyst. Den primære anbefaling er, at kompetencen til at træffe afgørelse om tvangsanbringelse i første instans henlægges til det nye familieretlige system eller til et eller flere børne-unge nævn. 

Karina Adsbøl (DF) sagde blandt andet til samrådet: “I 2018 kom Justitia med en rapport, der hed “Tvangsanbringelser: Retssikkerhed i en kompliceret beslutningsproces”, der beskriver at det står sløjt til med den generelle kvalitet af sagsbehandlingen, når forvaltningen skal træffe afgørelser om forskellige foranstaltninger til børn og unge.” og senere: [Justitias rapport siger at] “i forhold til retssikkerheden i de sagsbehandlingsskridt der er: er børne- og ungeudvalget det rigtige, der skal sidde der i kommunen, eller skal man have en anden instans? Hvordan vil ministeren sikre den her kvalitet? Hvordan vil ministeren sikre, at vi ikke ser børn – som vi har oplevet – blive anbragt, som ikke skulle have været anbragt? […] Det her handler ikke bare om, at vi skal have flere tvangsanbringelser, det handler om, at vi skal kvalitetssikre de indsatser, der er, at det er de rigtige børn, der bliver anbragt på et veldokumenteret grundlag.”

Desuden sagde Mette Thiesen (NB): “Hvordan forholder ministeren sig til den retssikkerhed, der er på området? Vi ser jo desværre rigtig mange fejl på det her område, og mener ministeren at området reelt fungerer, som det gør i dag? Før området fungerer, så synes jeg slet ikke at man kan tale om, at der skal være flere tvangsanbringelser. Når vi ser grelle eksempler på familier, der bliver flået fra hinanden, fordi der er truffet en forkert afgørelse, så må det være meget vigtigt, at vi først og fremmest kigger på, om det for eksempel skal ligge ude hos børne- og ungeudvalget i kommunen, hvor der sidder kommunalpolitikere og så videre. Er det den rigtige måde?”

Se samrådet på Folketingets TV

Læs også Justitias rapport om tvangsanbringelsesområdet.

Justitia har på baggrund af analysen sammenfattet analysens anbefalinger til et samlet skema.

Se anbefalingerne her.

Share.

About Author

Comments are closed.