Seminar: “Myndighedernes overvågning af borgernes internetadfærd”

0

Dato: Den 14. juni 2017
Tid: kl. 9.00 – 11.45
Sted: Det Juridiske Fakultet, KU, Njalsgade 76, 2300 Kbh S.
Tilmelding er påkrævet via link nedenfor.

Gennem de senere år har myndigheder i stigende omfang indsamlet og brugt oplysninger om borgernes adfærd på internettet. Dette er en naturlig konsekvens af internettets øget betydning: Myndighedernes kontrol med og efterforskning af borgernes adfærd må ske, hvor borgerne befinder sig. På den ene side er udviklingen således nødvendig for, at myndigheder effektivt kan udøve den kontrol og efterforskning, som vores samfundsindretning og de bagvedliggende lovregler forudsætter. På den anden side giver denne form for kontrol mulighed for en mere intensiv registrering af borgernes adfærd og dermed en større risiko for, at registreringen krænker borgernes ret til privatliv og egne personoplysninger.

Center for infomations- og innovationsret (CIIR) ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet og tænketanken Justitia inviterer til seminar, der sætter fokus på de regler, der regulerer myndigheders indsamling og brug af oplysninger om borgernes adfærd på internettet. Hænger de sammen, er de overskuelige og indeholder de tilstrækkelige kontrolmekanismer? Professor Henrik Udsen har i samarbejde med den juridiske tænketank Justitia udarbejdet et notat, der berører disse spørgsmål, og som indeholder den første samlede oversigt over de danske retsregler på området. Seminaret præsenterer dette arbejde og sætter fokus på telelogning og SKATs mulighed for indsamling af oplysninger og afsluttes med en paneldebat om emnet.

Se hele programmet og tilmeld dig her

 

Se video med professor Henrik Udsens oplæg:

Hent præsentationen fra oplægget:

Det danske regelsystem om myndigheders overvågning af borgernes internetadfærd
Professor Henrik Udsen, Københavns Universitet

Logning af teleoplysninger – EU-Domstolens nye logningsdom og dens betydning for Danmark
Professor Søren Sandfeld Jakobsen, Aalborg Universitet og ph.d.-stipendiat Anja Møller Pedersen, Københavns Universitet

Se video med skatteadvokat Mette Juuls oplæg:

Hent præsentationen fra oplægget:

Ændring af skattekontrolloven – SKAT’s muligheder for at indsamle oplysninger
Skatteadvokat Mette Juul, Justitia  

Share.

About Author

Comments are closed.