Svar til Dommerforeningen

0

Den Danske Dommerforenings formand har i et åbent brev til formanden for Folketingets Retsudvalg, Preben Bang Henriksen kommenteret på 2 artikler i dagbladet Børsen den 2. juni 2020. Den ene vedrører især Advokatrådets positive respons på Justitias rapport om ”Erhvervslivets adgang til domstolene”. Den anden beskæftiger sig med en række politiske reaktioner på domstolenes ventetider.

Når man læser Dommerforeningens brev til Preben Bang Henriksen er det godt at se, at vi med Dommerforeningen er enige om at tage fat på problemerne med de lange sagsbehandlinger hos de danske domstole. I Justitias nye analyse “Erhvervslivets adgang til domstolene” har vi påvist, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle civile sager i 2019 var 10,2 måneder, mens den for hovedforhandlede almindelige civile sager var 17,6 måneder. Det vil sige, at sagsbehandlingstiden er nogenlunde den samme som for ti år siden, mens antallet af sager – især almindelige civile sager – er faldet markant i samme periode. Den ubalance er vi heldigvis alle – fra domstolene, Justitsministeren til Folketinget, Advokatrådet og erhvervslivet – enige om at få gjort noget ved.

Dagbladet Børsen har i en faktaboks foretaget en sammenstilling af sagsbehandlingstiderne i Danmark, Norge og Sverige. Justitia er enig med Dommerforeningen i, at man ikke uden videre kan sammenligne sagsbehandlingstiderne i Danmark med Sverige og Norge. I analysen skriver vi da også direkte, “Med andre ord kan statistik fra den svenske domstolsstyrelse ikke uden forbehold sammenlignes med danske statistikker på området” (s. 89-90) og om Norge: “Det er således begrænset, i hvor høj grad tallene kan sammenlignes med de danske.” (s. 90). Det at man ikke direkte kan sammenligne tallene, gør imidlertid ikke benchmarket irrelevant, idet det er helt naturligt at se på sagsbehandlingsregler og omkostningsregler i disse to sammenlignelige lande, når danske forhold skal vurderes.

Det ser desværre ud til, at Dommerforeningen, både for så vidt angår produktivitet og nu norske og svenske forhold, har fået en opfattelse af, at vores analyse rummer nogle konklusioner, som ikke findes i analysen. Det er rigtig uheldigt, da den slags misforståelser blokerer for en konstruktiv debat om det egentlige problem: Erhvervslivets fravalg af domstolene på grund af for høje omkostninger og for lange sagsbehandlingstider.

Hele analysen kan i øvrigt læses her: , hvor også en sammenfatning af analysens resultater er tilgængelig.

Mikael Sjöberg fra Dommerforeningens henvendelse til retsudvalgets formand kan læses her.

Henrik Rothe, projektleder for Justitia, tidligere præsident for Sø- og Handelsretten og generalsekretær i Det Danske Advokatsamfund.

Share.

About Author

Comments are closed.