Vil domstole tillægge FN-konventionerne mere vægt efter inkorporering?

0

Selvom Information i dag dokumenterer, at henvisning til de FN-konventioner, der i øjeblikket drøftes om skal inkorporeres i dansk ret, sjældent får domstolene til at ændre en afgørelse, så kan det ikke afvises, at en inkorporering vil resultere i, at konventionerne vil blive tillagt større vægt i retten, og dermed føre til en magtforskydning fra regeringen og folketing mod domstolene. Direktør Jacob Mchangama påpeger i dagens Information, at “der efter inkorporering af EMRK har været en stigning i antallet af sager, hvor konventionen er blevet nævnt i præmisserne, hvorved den har fået en større gennemslagskraft”.

Læs hele artiklen her

Share.

About Author

Comments are closed.