Zetland: “Her er grunden til, at blasfemidebatten har vendt Christiansborg på hovedet”

0

Straffelovens paragraf 140 (blasfemi-paragraffen) er en kort bestemmelse på 26 ord. Den har følgende ordlyd:

Den, der offentlig driver spot med eller forhåner noget her i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.”

Tirsdag i denne uge var blasfemiparagraffen – igen – til debat i Folketinget under førstebehandlingen af et lovforslag fremsat af Enhedslisten. Her skred justitsminister Søren Pape til den velkendte strategi om at skubbe ubehagelige beslutninger foran sig ved at udskyde dem.

For at forstå føljetonen om blasfemidiskussionen skal man tilbage i historien.

Læs hele historien her.

Share.

About Author

Comments are closed.