Rapport: Retsstaten og Covid-19

2
Hent – Rapport: Retsstaten og Covid-19

Ny rapport fra Justitia: Retsstaten og Covid-19

Regeringen og Folketinget gik til retsstatens grænser i bekæmpelsen af coronavirussen, men bedre epidemilovgivning, klarere procedurer for hastebehandlinger og en genopretning af magtbalancen mellem den lovgivende og den dømmende magt kan få retstilstanden på fode igen.

Den uafhængige tænketank Justitias rapport ”Retsstaten og Covid-19” er den første systematiske kortlægning af forårets hektiske coronakrise, hvor Folketinget med to hasteændringer af epidemiloven overførte vidtgående beføjelser til regeringen.

Jacob Mchangama, direktør for Justitia: Danmark har været et smørhul forskånet for de store nødsituationer, så det kom som et chok for os alle, da vi pludselig stod midt i en potentiel sundhedskatastrofe. De fleste, jeg selv inklusive, var derfor villige til at gå meget længere end normalt i forhold til vores retssikkerhed og frihedsrettigheder.”

Jonas Christoffersen, rapportens hovedforfatter: Vi stod over for en uoverskuelig trussel, og derfor blev der forståeligt og fuldt berettiget reageret meget voldsomt. Selvom der i dag stort set ingen er i respirator, fastholder regeringen stadig et jerngreb om situationen. Den situation er uacceptabel i det lange løb, og derfor foreslår Justitia en række ændringer.”

Kort om rapportens anbefalinger:

1) Ny epidemilov, som er bedre rustet til at håndtere kommende sundhedskriser uden at ende i en krise for folkestyret eller retssamfundet. Dette gælder for eksempel, hvis Danmark skulle opleve en anden bølge med Covid-19. Rapporten indeholder en lang række konkrete forslag til lovændringer.

2) Bedre procedurer for hastebehandlinger, der gør det klart, hvornår noget faktisk haster, og som sørger for at involvere de relevante parter, uanset om der er kort tid til rådighed.

3) Genopret magtbalancen mellem Folketing og regering, gerne gennem oprettelse af et særligt Covid-19 udvalg, som regeringen både skal rådføre sig med og indhente samtykke fra.

Mere om rapporten

Rapporten ”Retsstaten og Covid-19” indeholder en kronologisk gennemgang af forløbet fra midten af marts til 1. juni 2020 med de mange lovændringer og diskussioner om indgreb overfor virussen med fokus på regeringens målsætninger og begrundelser. Analysen viser, at regeringens skiftende målsætninger, uklare strategi og til tider anstrengte forhold til myndighederne gjorde det svært at diskutere rimeligheden og proportionaliteten ved de enkelte tiltag.

Derudover indeholder rapporten en gennemgang af Grundlovens og menneskerettens bestemmelser om nødret appliceret på coronasituationen, og i den forbindelse en analyse af epidemilovens mange og meget vidtgående tiltag. Den kommer også ind på magtbalancen mellem regering, folketing og myndigheder.

Konklusionen er, at netop fordi situationen var ekstraordinær og fordi man handlede politisk ud fra begrænset viden og på skiftende anbefalinger fra famlende myndigheder, burde regeringen løbende have indhentet fornyede politiske mandater fra hele Folketinget. Dette forsømte regeringen, ligesom Folketinget forsømte at bede om det.

Jacob Mchangama siger: ”Coronakrisen har vist os, at Folketinget og regeringen kan være villige til på meget kort tid at sætte frihedsrettigheder og retsstatsprincipper på vågeblus, når frygten rammer Danmark. Rapporten er vores forsøg på at kulegrave forløbet, så vi undgår, at den næste sundhedskrise ikke også bliver en retssikkerhedskrise.”

Jonas Christoffersen siger: ”Magten bør nu svinge tilbage til Folketinget. Jo vigtigere en beslutning er, jo mere åbenhed skal der være om den, og jo bredere skal den være forankret i vores demokrati. Vi foreslår derfor ikke kun, at epidemiloven ændres, men også at procedurerne for hastebehandlinger justeres. Desuden foreslår vi, at magtbalancen genoprettes, så regeringen skal indhente Folketingets samtykke, inden den træffer væsentlige beslutninger på coronaområdet. Anbefalingerne vil også kunne bruges på andre nødsituationer, der kan opstå ved sundhedskriser, terror eller krig.”

 

Rapporten er støttet af Dreyers Fond, og i den forbindelse siger advokat og bestyrelsesmedlem i Dreyers Fond, Claus Barrett Christiansen: ”Som fond har vi et samfundsansvar, og det har vi i særdeleshed haft under coronakrisen. Justitias rapport samler erfaringer op og kommer med anbefalinger, der kan stille os bedre ved fremtidige kriser. Det er ikke kun et vigtigt bidrag til debatten men vigtigt for vores demokrati, og vi håber, det kan være et vægtigt indspark til, hvor langt man skal give køb på grundlæggende frihedsrettigheder, når vores samfund er under pres.”

Pressebilleder

Billederne er public domain og kan frit benyttes.

Share.

About Author