B.T.: Justitsministeriet forklarer – Sådan bliver Mette Frederiksen reddet af gammel storsvindler

0

Mandag udsendte Justitsministeriet en notits med adskillige siders juridiske argumenter for, hvorfor statsminister Mette Frederiksen ikke gav en ordre, men en opfordring til at aflive alle danske mink, og hvorfor fødevareminister Mogens Jensens unoder ikke kan hænges op på statsministeren.

»Udtalelser på et pressemøde har ikke umiddelbart karakter af et retsligt bindende skriftligt påbud. Men spørgsmålet er, om man kan se så isoleret på det. Fødevaremyndighederne og Politiet følger jo op på det påbud. Desuden tror jeg heller ikke, at der er en eneste minkavler i hele Danmark, som ikke oplever det, der bliver sagt som en ordre,« siger Henrik Rothe og fortsætter:

»Selvom det bliver oplevet som en ordre, så er det ikke det samme, som at det er en ordre rent juridisk. Jeg har svært ved at sige entydigt, om det er en ulovlig ordre. Det er en ganske unik sag« siger han.

Hvad er det så, der er ulovligt i denne sag?

»Det er den skriftlige instruks, som Fødevareministeriet sender ud til minkavlerne 6. november om, at alle danske mink skal aflives. Den opfatter jeg helt afgjort som et påbud. Det er ulovligt,« siger Henrik Rothe.

Netop det påbud kom fra Fødevareministeriet. Det var således Mogens Jensens ansvar. Ikke statsministerens. Det kan man i hvert fald se argumenter for i Justitsministeriets notits fra i mandags.

»Grundloven er baseret på et såkaldt ministerialsystem, der bl.a. indebærer,at hver enkelt minister er ansvarlig for sit eget ressortområde. Dette afspejles bl.a. i grundlovens § 14, der forudsætter, at ministre som forvaltningschefer har en selvstændig kompetence inden for deres forretningsområder, således at afgørelser ikke træffes af regeringen som kollegium, men af den enkelte fagminister,« skriver Justitsministeriet.

Det vil sige, at når nu det var Mogens Jensens ministerium, der sendte den skriftlige ordre ud, så er det også Mogens Jensen, der tager skraldet.

Så selvom Mette Frederiksen sidder med ved mødet i regeringens koordinationsudvalg, hvor beslutningen tages, selvom det er hende, der fører ordet på pressemødet, selvom hun intet gør for at stoppe aflivningen, og selvom hun gentager ordren flere dage senere i Go Aften Danmark, så er det altså Mogens Jensen, der har brudt loven?

»Ja,« siger Henrik Rothe.

»Det er helt afgjort sådan, at individuelle ministerier har vide beføjelser og står til ansvar for deres eget område. Det er dog muligt, at statsministeren så har forsømt sin tilsynspligt over for sine fagministre. Det ville være en vurdering, som ville kræve en rigsret at få afgjort. Så vidt kommer denne sag nok ikke,« siger Rothe.

Oppositionen har netop angrebet statsministeren for ikke at gribe ind. Hvorfor stoppede Mette Frederiksen dog ikke den ulovlige aflivning af mink, så snart hun opdagede, at der ikke var lovhjemmel? Og har statsministeren så ikke brudt loven ved at lade en ulovlighed fortsætte?

Her er det, at Justitsministeriet rejser 110 år tilbage i tiden og griber fat i en rigsretsag, hvor tidligere justitsminister Alberti var i centrum. For ikke-kyndige i historie kan det oplyses, at Alberti gik af i 1908, da han svindlede Den Sjællandske Bondestands Sparekasse for et beløb på cirka 15 millioner kroner. Det svarer til en lille milliard i dag.

Ved rigsretsagen i 1910 var det dog tidligere konseilpræsident – det antikke ord for statsminister – Jens Christian Christensen, der sad på anklagebænken. Alberti var allerede i færd med at afsone otte års tugthus.

Jens Christian Christensen havde nemlig modtaget – angiveligt – adskillige advarsler om, at Alberti berigede sig selv på en facon, som er skik og brug i en juntastyret bananrepublik. Alligevel havde konseilpræsidenten ikke handlet, og dermed blev han anklaget for ikke at leve op til sin tilsynspligt som regeringschef.

Men Christensen blev frikendt.

Og blandt andet derfor så slipper Danmarks statsminister anno 2020 også af krogen – i hvert fald ifølge Justitsministeriet.

»Det er på den anførte baggrund Justitsministeriets opfattelse, at en fagminister ikke er retligt ansvarlig for at undersøge, om et initiativ på en anden ministers område, der behandles i f.eks. et ministermøde eller et møde i etregeringsudvalg, hvor førstnævnte minister også deltager, har den fornødne lovhjemmel, medmindre der er en helt særlig anledning til det,« skriver Justitsministeriet.

Henrik Rothe vil ikke helt afvise, at Mette Frederiksen kan slippe udenom at blive hængt op på ulovlige handlinger.

»Man har fat i nogle afgørelser, der er over 100 år gamle. Desuden synes jeg, den her sag er ganske enestående. Jeg kan ikke udelukke, at hun ikke kan gøres juridisk ansvarlig,« siger Rothe.

Når nu statsministeren udmeldinger på et pressemøde angiveligt ikke er en retslig ordre, betyder det så, at danskerne ikke behøver følge nogle af de anvisninger, som statsministeren og andre ministre har instrueret i siden landet lukkede 11. marts?

»Nej, det kan ikke sammenlignes. Så længe, der har været tale om covid-19, så har det hjemmel i epidemiloven,« siger Henrik Rothe.

Justitsministeriet er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse.

Læs hele artiklen her.

Share.

About Author

Comments are closed.