Berlingske: Ventetider ved retssager er for lange. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem

0

OBS: I den trykte version af artiklen har Berlingske lavet fejl i overskriften, som ikke stemmer overens med kronikkens indhold. 

Ventetider ved retssager er for lange. Det er et retssikkerhedsmæssigt problem

De meget lange sagsbehandlingstider i straffesager har mange negative konsekvenser. For tiltalte og forurettede er det en stor belastning at skulle vente alt for længe på en dom. Værdien af vidneforklaringer svækkes desuden selvsagt, jo længere tid der går.

I en demokratisk retsstat må og skal domstolene være det naturlige konfliktløsningsforum. Dette gælder både i straffesager og i civile sager, hvor borgere og virksomheder skal have løst en konflikt. At finde de løsninger, som på længere sigt indebærer, at domstolenes sagsbehandlingstider opleves som retssikkerhedsmæssigt forsvarlige, er derfor i sidste ende en opgave, som påhviler regering og folketing.

En enkeltbevilling med fokus på en helt særlig krise vil ikke løse et problem, som tilsyneladende over en årrække er blevet strukturelt. Findes en løsning ikke, er der en nærliggende risiko for, at den meget høje tillid, som borgere og erhvervsvirksomheder med rette har til vores domstole, eroderes bort. Det må ikke ske.

Læs hele Henrik Rothes kronik i Berlingske.

Share.

About Author

Comments are closed.