Børsen: Po­li­ti­et er slup­pet for dom­mer­ken­del­ser i hvid­va­sk­sa­ger – Nu kig­ger man dob­belt så ofte på dan­sker­nes bank­hem­me­lig­he­der

0
Ny politiaftale, som trådte i kraft 1. februar, gjorde det muligt for politiet at indhente bankoplysninger uden dommerkendelse i hvidvasksager.
Nu ser nogle banker, at politiet nu dobbelt så ofte indhenter bankoplysninger. Justitsministieret har nu bedt Rigspolitiet forklare, hvorfor man nu henter fortrolige oplysninger om markant flere bankkunder.
“Det er meget ejendommeligt, at man ikke følger lovændringen og er i stand til at redegøre for, hvad der skete, da man gik fra dommerkendelser til Politiets egne beslutninger. Det er i sig selv et retssikkerhedsmæssigt problem, at man ikke har styr på sin butik, hvis praksis bliver bestemt ude i de enkelte politikredse, og Rigspolitiet ikke fører nogen form for tilsyn, risikerer man, at reglerne bliver brugt forskelligt i de forskellige politikredse. Det går ikke. Vi er et lille land, og der skal være retsenhed og retssikkerhed.”
Læs hele artiklen i Børsen.
Share.

About Author

Comments are closed.