Bogudgivelse: “Den Danske Retshjælpsmodel”

0

analyse-icon

Den Danske Retshjælpsmodel – Retshjælp, retshjælpsforsikring og fri proces

Adgangen til at få prøvet sin ret er en grundsten i enhver retsstat og er derfor også beskyttet i både den danske grundlov og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Domstolene giver borgere og virksomheder mulighed for at få afgjort deres tvister af en instans, der er uafhængig af statsmagten og andre særinteresser, ligesom domstolene har den meget væsentlige funktion, at de ved behandlingen af retssager udøver kontrol med forvaltningen som forudsat i grundlovens § 63.

Det er imidlertid ikke alle borgere, som har de fornødne økonomiske ressourcer mv. til at få juridisk bistand hos en advokat og få deres sag prøvet ved domstolene. Det betyder, at en del borgere vil være afskåret fra at gøre deres ret gældende, hvis samfundet ikke stiller hjælp til rådighed. I Danmark har vi en retshjælpsmodel, hvor borgerne kan få juridisk bistand hos en række retshjælpskontorer og særlige advokater, og hvor omkostningerne til domstolsprøvelse kan blive dækket af en retshjælpsforsikring, som er en obligatorisk del af familie-/indboforsikringerne, eller af staten, når der bevilges fri proces. Disse ordninger skulle gerne åbne retssystemet op for så mange mennesker som muligt og derved også give de økonomisk svagere stillede borgere mulighed for at varetage deres interesser i juridiske tvister.

Bogen skaber et samlet overblik over den danske retshjælpsmodel, men forholder sig samtidig kritisk til, hvordan de tre underliggende ordninger om retshjælp, retshjælpsforsikring og fri proces fungerer i praksis, ligesom der fremsættes løsningsforslag til forbedring af ordningerne. Bogen er baseret på Justitias tre analyser ”Den danske retshjælpsmodel – er der lige adgang til retshjælp?” fra juli 2017, ”Retshjælpsforsikringer – en reel tryghed?” fra november 2017, og ”Fri proces – har danskerne reelt adgang til domstolene?” fra maj 2015.

Læs bogen her


Share.

About Author

Vicedirektør / COO

Comments are closed.