Dom i Svømmepigesagen

0

Retten i Nykøbing Falster har 4. marts afsagt dom i den såkaldte Svømmepigesag, og har dermed taget stilling til, om en borger kan få økonomisk godtgørelse, når en kommune har truffet en ulovlig afgørelse.

I den principielle sag har en dommer taget stilling til, om en kommune kan drages økonomisk til ansvar for at træffe en ulovlig afgørelse. I Svømmepigesagen havde Ankestyrelsen gentagne gange slået fast, at svømmepigen havde ret til socialpædagogisk støtte, når hun skulle til svømmestævner. Men det fik ikke kommunen til at ændre holdning.

Dommeren frifinder alligevel Lolland Kommune for økonomisk ansvar. Det betyder, at svømmepigen ikke får nogen økonomisk godtgørelse.

”Det er selvfølgelig en stor skuffelse for familien. Men det kommer desværre ikke som nogen overraskelse. Med retssagen prøver vi noget helt nyt – nemlig om det er muligt at få erstatning, når en kommune nægter at efterleve Ankestyrelsens afgørelse. Vi synes stadig, at det er helt urimeligt, og derfor vil vi nu prøve at skaffe penge til at anke sagen”, siger Mads Krøger Pramming, der er advokat for svømmepigen.

Advokatsamfundet og den uafhængige tænketank Justitia har taget initiativ til at få sagen for domstolene.

”Sagen viser, at der er frit lejde fra kommunen til at se bort fra Ankestyrelsens afgørelser. Det er helt urimeligt og giver dårlig retssikkerhed for borgerne i landet – og det gælder jo ikke bare socialpædagogisk støtte. Sagen kunne have handlet om hjemmehjælp, som bliver frataget en borger, hvorefter borgeren klager til Ankestyrelsen og får medhold. Kommunen vil bare ikke efterleve afgørelsen, og derfor står borgeren tilbage uden hjemmehjælp, som borgeren har ret til. Man kan spørge om det er godt nok. Vores svar er klart nej”, siger Birgitte Arent Eiriksson, vicedirektør i Justitia.

”Det her viser helt tydeligt, at lovgivningen ikke er god nok. Det skal der ændres på nu. Politikerne på Christiansborg har allerede gjort et forsøg på at ændre retsstillingen. Men det er ikke lykkedes at samle et flertal endnu. Derfor vil Advokatsamfundet og Justitia nu lave et udkast til, hvordan en ordning kan strikkes sammen og skabe en ændring af loven”, siger Karen Wung-Sung fra Advokatrådet.

Læs dommen her:

Dom svømmepigesagen – Anonymiseret

Læs Justitia og Advokatsamfundets forslag til en godtgørelsesordning her.

Share.

About Author

Vicedirektør / COO

Comments are closed.