Analyse: “FN bør ikke længere være det primære forum for dansk menneskerettighedspolitik”

0

FN organer som Menneskerettighedsrådet og Generalforsamlingen underminerer de basale menneskerettigheder, som FN er sat i verden for at beskytte. En alliance af ikke-vestlige stater sætter en dagsorden, hvor ytringsfrihed undergraves til fordel for religion, hvor kritik af menneskerettighedskrænkelser udvælges efter politiske motiver, og hvor kollektive rettigheder tildeles samme vægt som klassiske frihedsrettigheder. Menneskerettighedsrådet er det mest grelle eksempel på politiseringen af menneskerettigheder i FN. Også den såkaldte Durban II konference, som truer ytringsfriheden, og vestens faldende indflydelse i Generalforsamlingen er eksempler på FNs stærkt bekymrende praksis. Danmark bør sammen med de øvrige EU-lande i højere grad åbent erkende, at denne udvikling er uacceptabel, samt at fortsat ubetinget opslutning legitimerer de skridt, som FN har taget i den forkerte retning. På denne baggrund bør dansk og europæisk menneskerettighedspolitik reorienteres således, at FN ikke længere udgør det primære forum. EU kan i den forbindelse ophøre med at deltage i og finansiere tiltag som f.eks. Menneskerettighedsrådet og Durban II konferencen. Endelig bør Danmark og EU-landene søge at opbygge alternative fora bestående af demokratiske stater.

Læs analysen

Share.

About Author

Comments are closed.