Analyse: “Tålt ophold: (u)berettiget frihedsberøvelse eller indgreb i bevægelsesfriheden?”

0

I ugeskrift fra Retsvæsen. Nr. 23, 2009

Folketinget har med vedtagelsen af en ny lov om ændring af udlændingeloven skærpet reglerne for udlændinge på såkaldt »tålt ophold«. Loven har mødt kritik, bl.a. under henvisning til at den muligvis overtræder internationale menneskerettighedskonventioner. Artiklen undersøger, hvorvidt loven og de eksisterende regler om tålt ophold udgør (u)berettiget frihedsberøvelse eller indgreb i bevægelsesfriheden under Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (»EMRK«) og – ganske kort – FN’s Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder (»CPR«).

Offentliggjort med tilladelse fra Thomson Reuters.

Læs analyse

Share.

About Author

Comments are closed.