Høringssvar: Ændring af forældreansvarsloven (Formodningsregel terrorisme)

0
Hent bemærkninger til udkast forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven (forældremyndighed, barnets bopæl og samvær for forældre, der er dømt efter visse bestemmelser i kapitel 12 og 13 i straffeloven)

Med lovforslaget foreslås det at indsætte en formodningsregel i forældreansvarslovens § 4 a om, at personer, der er idømt en ubetinget fængselsstraf for terror eller terrorrelaterede forbrydelser samt billigelse heraf, ikke skal kunne have forældremyndighed over et barn, eller bopæl sammen med et barn eller samvær med et barn. Der foretages dog altid en konkret vurdering af barnets bedste, der ifølge bemærkningerne til forslaget kan føre til, at udgangspunktet fraviges, men som samtidig skal anvendes restriktivt.

Hent hørringssvaret her.

Share.

About Author

Vicedirektør / COO

Comments are closed.