Høringssvar: Bekendtgørelse om ansøgningspulje til borgerrådgivning

0

I analysen ”Borgerrådgiver – en sikring af borgernes retssikkerhed” fra oktober 2020 anbefalede Justitia, at borgerrådgiverordningen gøres obligatorisk for alle kommuner, eller at der oprettes en ansøgningspulje til ansættelse af borgerrådgivere.

Det er derfor meget positivt, at regeringen sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet i finanslovsaftalen for 2021 aftalte, at der skulle afsættes 30 mio. kr. i 2021 og 35 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024 til en ansøgningspulje, som kommunerne kan søge med henblik på at ansætte en borgerrådgiver. Tiltaget vil forhåbentligt føre til udbredelse af borgerrådgiverordningerne og dermed en styrkelse af den kommunale retssikkerhed.

Læs høringssvaret her.

 

Share.

About Author

Vicedirektør / COO

Comments are closed.