Høringssvar: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, færdselsloven mv. (Effektivisering af straffesagskæden mv.)

0

analyse-iconHØRINGSSVAR:

Effektivisering af straffesagskæden mv.

Det fremgår af lovudkastets bemærkninger, at formålet med dette er at nedbringe sagsbehandlingstiden i straffesager, at sikre respekten for retsvæsnets og aktørernes tid og at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af anklagemyndighedens og domstolenes ressourcer.

Lovudkastet indeholder på den baggrund forslag til en række ændringer af reglerne i retsplejeloven og færdselsloven om behandlingen af straffesager, herunder navnlig reglerne om betingelserne og mulighederne for at afgøre straffesager, uden at tiltalte er til stede (udeblivelsessager).

Læs hele høringssvaret her.


 

For spørgsmål og yderligere info, kontakt:

Birgitte Arent Eiriksson, vicedirektør, birgitte@justitia-int.org  tlf. +4530868497

Share.

About Author

Vicedirektør / COO

Comments are closed.