Velkommen til Gerd Sinding

0

Vi er glade og stolte over at kunne byde Gerd Sinding velkommen i Justitia. 

Gerd skal arbejde på vores projekt om socialt udsattes retssikkerhed og i den kommende tid særligt have fokus på børn- og ungeområdet. 

Hun har arbejdet som dommer i mange år og har gennem behandlingen af især straffesager, familieretlige sager og sager i de kommunale Børn- og ungeudvalg fået bred indsigt i, hvilke retssikkerhedsmæssige udfordringer socialt udsatte kan stå overfor. Desuden har Gerd Sinding tidligere været udviklingschef i Domstolsstyrelsen og sekretariatschef i Erstatningsnævnets sekretariat og i den forbindelse beskæftiget sig indgående med både retssikkerhedsmæssige og socialretlige spørgsmål. 

Den seneste tid har vi set politiske initiativer, som tryktester vores socialretlige systemer. Hvis vi vil anvende de mest indgribende metoder i værktøjskassen oftere end i dag, er det fuldstændig essentielt, at et højere retssikkerhedsniveau skal følge med. Fastholdelse af retsstatens principper, retssikkerhed og socialt udsattes forhold ligger mig på sinde, og er noget, som jeg gennem det meste af mit arbejdsliv har beskæftiget mig med både i praksis og mere generelt. Og det vil jeg fortsætte med i mit arbejde i Justitia,” siger Gerd Sinding om sin tiltrædelse. 

Share.

About Author

Comments are closed.