Justitia tilbageviser kritik fra DR podcast

0

For nylig udkom en DR-podcast, som sætter spørgsmålstegn ved Justitias uafhængighed i ytringsfrihedsdebatten, fordi Justitia for flere år siden modtog en donation fra Meta.

Justitia er meget uenig i denne kritik, og vi tilbød straks at stille op til interview. Desværre valgte redaktionen alene at medtage vores skriftlige svar og samtidig kun at læse en lille del heraf højt i programmet.

Det er naturligvis helt fint, at der sættes et kritisk lys på Justitias virke og uafhængighed. Det skal man gøre med alle aktører i den offentlige debat. Det giver anledning til at klargøre, hvordan vi sikrer vores uafhængighed.

I Justitia tager vi imod donationer fra alle, som ønsker at støtte vores arbejde. Langt hovedparten af vores midler kommer fra fonde, som gennem tiden har valgt at støtte konkrete projekter, som vi har søgt hos fondene. Herudover sker det af og til, at privatpersoner eller virksomheder ønsker at støtte Justitias arbejde generelt. Siden Justitias stiftelse i 2014 har denne type finansiering alene udgjort en lille del af vores samlede midler, og der er altid været under forudsætning af, at det ikke kan påvirke vores uafhængighed.

Når virksomheder og privatpersoner ønsker at støtte Justitias arbejde, sikrer vi vores uafhængighed på følgende måde:

  • Stiller krav til, at private donorer alene støtter Justitias arbejde generelt.
  • Sikrer, at beløbet ikke er så stort, at det udgør en væsentlig del af de samlede midler.
  • Der er klare linjer om, at donorerne ikke har mulighed for at blande sig i, hvilke rapporter vi laver, hvilke emner vi vælger at fokusere på i vores analysearbejde samt rapporternes konklusioner og anbefalinger. Det samme gælder for kommunikationen omkring rapporterne og Justitias deltagelse i den offentlige debat.

Justitia er sat i verden for at værne om og styrke retssikkerheden, frihedsrettighederne, basale menneskerettigheder samt retsstatslige principper, der understøtter en demokratisk retsstat. Det er vores eneste pejlemærke.

Se vores samlede svar til podcastens redaktion.


Share.

About Author

Comments are closed.