Seminar: Algoritme – Vil du vide, hvornår du dør?

0

Debat: En dansk algoritme har trukket overskrifter rundt om i verden, fordi den med stor nøjagtighed kan forudsige, hvordan vores liv forløber – og hvornår det ender. Det åbner op for en bred vifte af etiske, sociale og teknologiske spørgsmål.

IDA Conference, København V

Tid: Onsdag d. 03. april 2024

Kl. 15:00 – 16:30

Tilmeld

 

Beskrivelse

Siden 2020 har et team af forskere ved Danmarks Tekniske Universitet, under ledelse af professor, Sune Lehmann, kastet sig ud i at udvikle en algoritme, der kan forudsige begivenheder i menneskets livsbane, inklusiv dets endelige skæbne – døden. Sune fortæller, at rækkefølgen af begivenheder i vores liv hænger sammen med, hvad fremtiden bringer – inklusive spørgsmålet om tidlig død.
Dit liv og dine livsvalg kan forudsiges, fordi algoritmen trækker på samme teknologi som f.eks. sprogrobotterne ChatGPT og Dall-E, som i sidste ende baserer sig på matematik og statistik, til at forudsige sandsynligheden for det næste ord i en sekvens. På lignende vis udforsker algoritmen menneskelivet som en levende sekvens af begivenheder, der sandsynligt fører til den næste. På imponerende vis kan algoritmen endda kaste lys over vores personligheder og forudse, hvordan vi vil reagere og svare i forskellige situationer. Det er værd at bemærke, at algoritmens formål ikke primært har været at forudsige død, men døden tjener som et eksempel på algoritmens præcision.
Selvom algoritmen ikke er blevet sluppet løs udenfor laboratoriet, bliver algoritmer, mere generelt, allerede brugt i vid udstrækning af f.eks. forsikringsselskaber og banker til at sandsynliggøre, hvordan deres kunders liv kommer til at udfolde sig. Et slags kvalificeret væddemål om, hvorvidt de får pengene tilbage igen, som ikke altid er lige gennemsigtigt for den person, det handler om.
Der er mange overvejelser, som åbner op for en bred debat om anvendelsen af sådanne algoritmer. Ved dette event vil vi dog hovedsageligt fokusere på emnet i forhold til, hvordan algoritmen fungerer, sundhedsdata, livsvalg og de etiske perspektiver mv. Og spørgsmålene står allerede i kø:
 • Hvilke slags livsbegivenheder bliver algoritmer fodret med?
 • Hvordan påvirker brugen af sådanne algoritmer enkeltpersoners ret til privatliv?
 • Er det etisk forsvarligt at forudsige tidlig død og handlinger ved hjælp af algoritmer, og hvordan sikrer man, at det sker på en retfærdig måde?
 • Hvilke bias kan der indgå?
 • Hvis vi ved, at vi sandsynligvis vil dø tidligt, kan vi så gøre noget ved det?
 • Kan samfundet bruge den data til at gå ind og hjælpe folk i risikozonen, eller kan der blive skabt et A og et B hold?
 • Er vi selv herre over vores data, eller kan banker, forsikringsselskaber mv. frit udvikle algoritmer der forudsiger vores liv?
 • Hvordan påvirker brugen af disse algoritmer en patients ret til at træffe egne beslutninger omkring sin sundhed?
 • Skal patienter have mulighed for at fravælge eller modificere algoritmens anbefalinger?

Hør kort oplæg af Sune Lehmann og vær med til debat, hvor du bl.a. kan høre og stille spørgsmål til:

 • Sune Lehmann, professor på DTU Compute
 • Annemette Broch, grundlægger af organisationen Data For Good
 • Birgitte Arent Eiriksson. Direktør i Justitia Danmark og medlem af Etisk Råd og Dataetisk Råd
 • Thomas Brenøe, Direktør for forsikring og digitalisering hos F&P
 • Moderator: Grit Munk, Chefkonsulent i IDA for Digitalisering og AI
Der bydes på kaffe og kage fra kl. 14.30
 
Bemærk: No-show gebyr på 100 kr. hvis man udebliver fra arrangementet uden afbud.
Share.

About Author

Vicedirektør / COO

Comments are closed.