Høringssvar: Høringssvar til forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven)

0

 

Sundheds- og ældreministeren har den 22. december 2020 fremsat forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven). Lovforslaget er samtidig sendt i høring med høringsfrist den 15. januar 2021.

Justitia afgav i november 2020 høringssvar til regeringens første udkast til ændring af epidemiloven med en række anbefalinger, ligesom Justitia i juni 2020 offentliggjorde rapporten ”Retsstaten og Covid-19” (herefter omtalt som ”rapporten”), som indeholdt en række anbefalinger til forbedringer af epidemilovens bestemmelser, genoprettelsen af magtbalancen mellem Folketinget og regeringen samt bedre procedurer for hastebehandling af lovforslag.

Læs Justitias høringssvar her. 

 

Share.

About Author

Comments are closed.