Høringssvar: Vejledning for whistleblowere

0

Whistleblowerloven, der træder i kraft den 17. december 2021 og som gennemfører EU’s whistleblowerdirektiv, betyder, at der skal oprettes interne whistleblowerordninger i alle offentlige myndigheder og private virksomheder med 50 eller flere ansatte.

Justitia mener, at det er af afgørende betydning, at potentielle whistleblowere kan få en klar og tydelig vejledning om, hvordan de er stillet, hvis de vælger at benytte sig af den interne ordning. Kvaliteten af vejledningen kan få indvirkning på, om potentielle whistleblowere benytter sig af ordningen.

I en vejledning bør potentielle whistleblowere bl.a. kunne få klare svar på spørgsmål som ”hvad består beskyttelsen via whistleblowerordningen i?”, ”vil jeg være beskyttet, hvis jeg indberetter de påtænkte oplysninger til whistleblowerordningen?” og ”vil den person, jeg evt. indberetter oplysninger om, få at vide, at det er mig, der har foretaget indberetningen?”.

Supplerende bør det sikres, at potentielle whistleblowere kan få adgang til individuel og fortrolig rådgivning om alle whistleblowermuligheder, og om hvordan de er beskyttet. Dette kan sætte potentielle whistleblowere i stand til at beslutte, hvilken ordning, der i den konkrete situation vil være bedst for dem. Som det også fremgik af Justitias høringssvar til whistleblowerloven, kunne en sådan rådgivning f.eks. etableres i et informationscenter eller i en uafhængig administrativ myndighed.

Læs hele Justitias høringsssvar her.

Share.

About Author

Vicedirektør / COO

Comments are closed.