Konference: Erhvervslivets retssikkerhed under den næste pandemi

0

AFLYST.

Som følge af den generelle coronasituation har vi valgt at udskyde konferencen den 17. december til det nye år. Flere informationer følger senere. Analysen om erhvervslivets retssikkerhed under næste pandemi udkommer på fredag den 17. december som planlagt.

Hvordan skal epidemiloven se ud, så den både kan håndtere fremtidige epidemier og samtidig sikre erhvervslivets retssikkerhed? Det vil Advokatsamfundet og Justitia fokusere på ved en konference den 17. december, hvor de præsenterer deres fælles rapport om retssikkerheden og retsstatsprincipperne under de snart to års pandemi samt kommer med anbefalinger til at forbedre retssikkerheden under den næste pandemi.

Coronasituationen og de politiske tiltag i håndteringen af pandemien har budt på vanskelige afvejninger mellem hensyn til smittebekæmpelse og hensyn til grundlæggende frihedsrettigheder og retsstatsprincipper. Epidemihåndteringen har i særdeleshed budt på udfordringer for de mange virksomheder, som siden hasteændringerne af epidemiloven i marts 2020 er blevet mødt med krav om bl.a. reduceret kundeantal, begrænsede åbningstider eller totale nedlukninger med store økonomiske konsekvenser til følge.

Ved konferencen den 17. december præsenteres Advokatsamfundet og Justitias rapport, og der kommer indlæg fra både politikere, repræsentanter for erhvervslivet og juridisk fagkundskab.

Konferencen indledes med en velkomst af medlem af Erhvervsudvalget og beskæftigelsesordfører Niels Flemming Hansen (K). Henrik Rothe, Justitia og Andrew Hjuler Crichton, Advokatsamfundet præsenterer resultater og anbefalinger fra fællesrapporten om erhvervslivets retssikkerhed under Coronasituationen. Herefter vil Kim Haggren, Underdirektør i Dansk Industri, Jeppe Rosenmejer, chefjurist i SMVdanmark og Martin Jørgensen, advokat og chefkonsulent i Dansk Erhverv bidrage med konkrete erfaringer fra erhvervslivet. Efterfølgende vil henholdsvis Kristian Cedervall Lauta, Professor i retsvidenskab (Katastroferet) (KU) og Jens Møller, juridisk konsulent i Civitas Advokater og fhv. direktør ved Ombudsmanden bidrage med juridske perspektiver. Dagen afsluttes med en paneldebat.

Det er Justitia og Advokatsamfundets ambition, at konferencen kan være med til at sætte retssikkerhed og retsstatsprincipper på dagsorden i evalueringen af Corona-håndteringen og samtidig give konstruktive indspark til håndteringen af fremtidige lignende kriser, som berører erhvervslivet.

 

Program 17. december 2021

09:00-09:05 Præsentation af dagens program

Moderator Rasmus Hylleberg, Chefredaktør K-News

09:05-09:20 Velkomst
Medlem af Erhvervsudvalget og beskæftigelsesordfører Niels Flemming Hansen (K)
09:20-10:00 Præsentation af Justitia og Advokatsamfundets rapport
Henrik Rothe, Justitia/Andrew Hjuler Crichton, Advokatsamfundet
10:00-10:40 Erhvervslivets erfaringer, 1. session
Kim Haggren, Underdirektør Dansk Industri
10:40-11:00 Pause, Kaffe og vand
11:00-11:40 Erhvervslivets erfaringer, 2. session
Jeppe Rosenmejer, chefjurist i SMVdanmark
11:40-12.10 Erhvervslivets erfaringer, 3. session
Martin Jørgensen, advokat og chefkonsulent i Dansk Erhverv
12.10-13.10 Frokost, Sandwich og vand
13:10-13.50 Det akademiske indspark, 1. session
Kristian Cedervall Lauta, Professor i retsvidenskab (Katastroferet) (KU)
13.50-14.30 Det akademiske indspark, 2. session
Jens Møller, Juridisk konsulent Civitas Advokater, fhv. direktør ved Ombudsmanden
14:30-14:50 Pause, Kaffe
14:50-15:50 Paneldebat
– deltagere følger.
15:50-16:00 Afrunding
Henrik Rothe, Justitia/Andrew Hjuler Crichton, Advokatsamfundet
Share.

About Author

Comments are closed.