Høringssvar: Vejledning om kontrolundersøgelser

0

Justitias bemærkninger til udkast til ”Vejledning om kontrolundersøgelser”.

Justitia har noteret sig, at vejledningen er skrevet i et sprog, som også ikke-jurister kan forstå. Justitia kan tiltræde denne tilgang, men bemærker, at en forenkling af sproget ikke bør føre til, at vejledningen ikke udførligt beskriver virksomhedernes retsstilling.

Læs hele høringssvaret her.

Share.

About Author

Comments are closed.