Hørringssvar: “Retssikkerhedspakke IV”

0

analyse-icon

Bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet – Retssikkerhedspakke IV)

 

Pressemeddelelse: Justitias høringssvar til lov om ændring af skatteforvaltningsloven (Aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet – Retssikkerhedspakke IV)

Regeringen har sendt et lovforslag i høring, der skal nedbringe de lange sagsbehandlingstider i klagesystemet og dermed styrke borgeres og virksomheders retssikkerhed. Samtidig er formålet med lovforslaget at gennemføre en række tiltag, der skal gøre klageforløbet på skatteområdet mere effektivt og øge Skatteankestyrelsens produktivitet.

Justitia finder det meget positivt, at der sættes fokus på retssikkerhed på skatteområdet, og lovforslagets hensigt om at nedbringe de lange sagsbehandlingstider i klagesystemet på skatteområdet, indeholder flere gode elementer. Det er dog Justitias opfattelse, at de initiativer, der søges gennemført med lovforslaget, mere har karakter af kortsigtede ”quick-fix”-løsninger, som primært behandler symptomer fremfor at helbrede de reelle retssikkerhedsmæssige udfordringer i skattesystemet.

Jeg tager varmt imod regeringens ønske om at skabe mere retssikkerhed på skatteområdet. Det er der hårdt brug for i en tid, hvor tilliden til skattesystemet er i bund. Men det er ærgerligt, at lovforslaget ikke er mere ambitiøst. For når det kommer til stykket, behandler lovforslaget kun symptomer frem for at helbrede systemet for manglende retssikkerhed. Og det er bekymrende, at en række af de initiativer, som fremgår af denne retssikkerhedspakke, selv kan være med til i endnu højere grad at udfordre retssikkerheden på skatteområdet,” siger Daniel Y. Bujandric, skatteprojektleder i Justitia.

Justitia har på den baggrund en række anbefalinger, der kan medvirke til, at det overordnede formål med lovforslaget i højere grad indfries, så der skabes større retssikkerhed på skatteområdet. Justitia anbefaler bl.a.:

  • At der indføres et enstrenget klagesystem, hvor Landsskatteretten er den eneste klageinstans. Dermed sikres en konsekvent og enkel klagestruktur med den nødvendige skattefaglige indsigt.
  • At klagegebyret i skatte- og motorsager ikke forhøjes. Dermed fastholdes borgeres mulighed for at få efterprøvet, om Skatteforvaltningens afgørelser er rigtige.
  • For at undgå lange sagsbehandlingstider i domstolssystemet bør forslaget om at indføre direkte adgang til domstolene gennemføres med fokus på, at domstolene får de fornødne ressourcer til at kunne håndtere det sagspres på skatteområdet, som forslaget medfører.

Det er således ikke Justitias opfattelse, at lovforslaget indfrier de mål, som der ellers har været tiltænkt – nemlig at løse de retssikkerhedsmæssige udfordringer for både borgere og virksomheder, der eksisterer på skatteområdet.

For uddybende kommentarer eller spørgsmål kontakt Daniel Y Bujandric, skatteprojektleder i Justitia:
daniel@justitia-int.org
+ 45 93 30 85 04

Share.

About Author

Comments are closed.